Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Stichting Borderline
Belangenvereniging voor mensen met Borderline, hun familie en betrokkenen

Omschrijving:
De Stichting Borderline is de landelijke erkende patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Je kunt bij ons terecht voor lotgenotencontact en advies maar ook voor schriftelijke en mondelinge informatie. Wij signaleren dat mensen met Borderline regelmatig negatief worden benaderd. Ze zouden (onbedoeld) manipulatief zijn en on(be)handelbaar gedrag vertonen. Als mensen met Borderline wat meer structuur in hun leven zouden aanbrengen, dan zouden ze al een heel eind zijn. Wij vinden dit een negatieve en eenzijdige benadering. Door het geven van voorlichting aan verschillende doelgroepen proberen we dit beeld te veranderen.

Lotgenotencontact
Je kunt bij ons terecht voor lotgenotencontact en advies maar ook voor schriftelijke en mondelinge infomatie. Wij organiseren regionale en landelijke contactdagen, soms in samenwerking met GGZ-organisaties.

Mensen met Borderline voelen zich vaak erg onbegrepen. Daarom is lotgenotencontact zo belangrijk. Het is prettig het gevoel te hebben niet de enige te zijn met al die ‘rare’ dingen. Als lotgenoot voel je de ander haarfijn aan omdat je reageert vanuit dezelfde doorleefde ervaringen. Je staan ook op gelijke voet met elkaar: In tegenstelling tot hulpverlening is er bij lotgenotencontact sprake van een gelijkwaardige relatie.
Stichting Borderline biedt meerdere vormen van lotgenotencontact: Je kunt telefoneren, schrijven of via het internet communiceren.

Wil je meer weten, zijn er vragen? Bel ons gerust. Schrijven of mailen mag ook.Contactgegevens
Secretariaat Stichting Borderline
Postbus 1147
8500 BC Utrecht
030 2767072
stichting@stichtingborderline.nl
www.stichtingborderline.nl


Terug naar overzicht