Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Nederlandse Coeliaki Vereniging - NCV
Belangenvereniging voor mensen met coeliaki en hun naasten

Omschrijving:
Coeliakiepatiënten hebben hun eigen belangenorganisatie: de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV). De NCV is opgericht in 1974 en heeft inmiddels ruim 11.000 leden. Doel van de vereniging is het leven met een glutenvrij dieet te vergemakkelijken en de belangen van de coeliakiepatiënten te vertegenwoordigen. Tevens spant de NCV zich in om het wetenschappelijk onderzoek naar Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis te stimuleren. Mensen met coeliakie, familieleden en verder iedereen die de doelen van de vereniging ondersteunt, kan lid worden van de NCV. De vereniging wordt gefinancierd door contributies, subsidies en donaties.

Activiteiten
De NCV is een actieve vereniging. We geven voorlichting aan Hogescholen voor diëtiek, horecavakscholen, universiteiten en aan de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast is de NCV actief betrokken geweest bij het tot stand komen van de CBO-richtlijn Coeliakie en Dermatitis Herpetiformis; deze is medio 2008 verschenen. Dit is een landelijke richtlijn voor artsen/specialisten en hulpverleners bij de behandeling van patiënten met coeliakie en dermatitis herpetiformis.
De NCV heeft acht regioafdelingen die naast lotgenotencontact, voorlichtingsavonden, kennis- en ervaringuitwisseling, jeugd en jongerenactiviteiten, de glutenvrije verkoopmarkten organiseren. Ook heeft de NCV een actieve jongerenafdeling (Jong en Glutenvrij) die diverse activiteiten organiseren voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 26 jaar. Aanvullend verstrekt de vereniging kaartjes, buttons, flyers en posters om de omgeving attent te maken op het gegeven dat iemand coeliakie heeft.

In alles wat de NCV doet staat het informatie geven om het leven met een glutenvrij dieet te vereenvoudigen, centraal. Daarom heeft de vereniging een eigen diëtist in vaste dienst die in het glutenvrije dieet gespecialiseerd is. U kunt de diëtist bellen voor al uw dieetvragen op telefoonnummer 033 - 480 93 75 of e-mailen naar dietist@glutenvrij.nl.


Contactgegevens
Secretariaat NCV
Postbus 65
3860 AB Nijkerk
033 2471040
info@glutenvrij.nl
www.glutenvrij.nl


Terug naar overzicht