Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Stichting Depersonalisatie
Belangenvereniging voor mensen met depersonalisatie- en derealisatieklachten en hun familieleden en betrokkenen

Omschrijving:

De Stichting Depersonalisatie is een landelijke organisatie met als doel de belangenbehartiging van mensen met depersonalisatie- en derealisatieklachten. De stichting komt op voor personen die lijden aan een primaire depersonalisatiestoornis, maar ook voor hen die regelmatig en in hoge mate last hebben van depersonalisatie- en/of derealisatieverschijnselen als symptoom bij een andere psychiatrische of neurologische stoornis.

Depersonalisatiestoornis wordt sinds een aantal jaren als primair ziektebeeld vermeld in de diagnostische standaardwerken DSM en ICD. In DSM IV staat de depersonalisatiestoornis gerangschikt onder "dissociatieve stoornissen" en in ICD 10 onder een andere categorie. Recent onderzoek suggereert echter dat deze stoornis minstens even sterk aan angststoornissen verwant is. Daarnaast komen depersonalisatie- en derealisatieklachten zeer vaak voor als secundair symptoom bij een reeks andere psychiatrische en neurologische stoornissen.

Lotgenoten
Mensen met depersonalisatie- en/of derealisatieklachten voelen zich vaak onbegrepen. Aan de buitenkant is er bij hen meestal niet echt iets te zien en er zijn genoeg mensen met dp/dr die geheel of gedeeltelijk "normaal" kunnen functioneren. De vervreemding is niet zichtbaar en valt heel moeilijk uit te leggen aan de buitenwereld. Lotgenotencontact is dan heel belangrijk en waardevol. Hierbij kun je ervaren dat je er niet alleen voor staat en niet de enige bent met dat vreemde gevoel.
In dit contact hoeft het dan nog niet eens zozeer over depersonalisatie of derealisatie te gaan. Alleen al het idee dat iemand weet wat je voelt, kan een vertrouwd en veilig gevoel geven. Bovendien krijg je bij het contact met lotgenoten informatie van mensen die midden in de problematiek staan en met wie je een gelijkwaardige verhouding hebt, wat bij het contact met professionele hulpverleners vaak niet het geval is.

Het Forum op de ledensite voorziet voor een groot deel in de behoefte aan contact met lotgenoten. Dit forum is onderverdeeld in verschillende (sub)forums, die druk bezocht worden en waarop men altijd zijn/haar verhaal kwijt kan. Het grote voordeel van een forum op het internet is, dat het ook voor mensen die moeite hebben met reizen of sociale contacten altijd toegankelijk is. Op de diverse forums van de ledensite kunnen alle leden dus uitgebreid over van alles en nog wat met elkaar van gedachten wisselen. Ook biedt deze site de mogelijkheid om persoonlijke mails naar iemand te sturen en te chatten.

Contacten met lotgenoten in levenden lijve, de zogenaamde meetings, worden door de leden zelf georganiseerd. Waar, voor hoeveel mensen en met welke frequentie deze meetings gehouden worden, hangt af van de behoefte van de leden. De inhoud van de meetings wordt bepaald door de inbreng van de leden. De stichting is bereid de meetings financieel te ondersteunen voor zover haar budget dit toelaat. Het is de bedoeling dat er zowel regionaal als landelijk meetings georganiseerd worden, zodat iedereen zijn/haar lotgenoten eens "in het echt" kan ontmoeten.Contactgegevens
Stichting Depersonalisatie
Erich Salomonstraat 119
1087 AV Amsterdam
0343 444621
info@depersonalisatie.nl
www.depersonalisatie.nl


Terug naar overzicht