Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Epilepsie Vereniging Nederland - EVN
Patintenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen

Omschrijving:
De Epilepsie Vereniging Nederland is de landelijke patiëntenbelangenvereniging van en voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

De belangrijktste doelen zijn:
  • Het geven van informatie en voorlichting;
  • Het bevorderen van opvang en begeleiding;
  • Het behartigen van belangen van mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen. 
Wat willen we bereiken?
  • Het optimaliseren van de (maatschappelijke) positie van de mens met epilepsie en hun direct betrokkenen, waarbij de vraag van de patiënt sturend is.
Wat doen wij?
De EVN streeft ernaar om met name bij de zogenaamde ‘starter’ (mensen die recent de diagnose epilepsie te horen hebben gekregen), maar ook bij de 'gevorderde' eerder in beeld te komen. Met andere woorden: De EVN wil ‘vooraan in de zorg’ staan.
Het mag niet zo zijn, zoals nu vaak het geval is, dat mensen met epilepsie pas na jaren ontdekken dat er een patiëntenvereniging is. De ervaring leert namelijk dat het zeer belangrijk is dat mensen met epilepsie al in een vroegtijdig stadium goed geïnformeerd zijn over hun eigen epilepsie, goed op de hoogte zijn van behandelings- en begeleidingsmogelijkheden, inzicht hebben in het functioneren van de (epilepsie)zorg en de omgang met hulpverleners. Dit werkt preventief en bespaart veel onnodig leed in de levensloop.

Waarom?
Is de (epilepsie)zorg niet goed genoeg?
De EVN vindt van niet.
Er is bijvoorbeeld nog steeds geen logisch zorgtraject: geen adequate doorverwijzing van een algemeen ziekenhuis naar een epilepsiecentrum, noch terugverwijzing.
Er is nog steeds te weinig aandacht voor de meer psycho-sociale kant van epilepsie. De EVN hanteert in dit verband de kreet: ‘epilepsie is meer dan aanvallen alleen’. Neurologen zien dat vaak anders en/of hebben geen tijd voor die meer psycho-sociale kant.Contactgegevens
Secretariaat EVN
Postbus 8105
6710 AC Ede
0318 672772
info@epilepsievereniging.nl
www.epilepsienukanhetbeter.nl


Terug naar overzicht