Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Stichting Heupdisplasie.nl
Belangenvereniging voor mensen met heupdisplasie en familieleden en betrokkenen

Omschrijving:
De stichting Heupdysplasie.nl heeft ten doel:
  • Volwassenen en jong volwassen met heupdysplasie met elkaar in contact brengen op een informele en vrijblijvende manier;
  • Het bevorderen van lotgenotencontact;
  • Het bevorderen van contact tussen heupdysplasie-patienten en hun naaste omgeving, partners en familieleden;
  • Het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot heupdysplasie;
  • Het aanbieden van zoveel mogelijk achtergrond informatie die verband houdt met heupdysplasie door middel van een website;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • Het organiseren van 'klepdagen', en ontmoetingsdagen voor deelnemers;
  • De openstelling en instandhouding van de website www.heupdysplasie.nl/ www.heupdysplasie.be/ www.stichtingheupdysplasie.nl waarop een informatief gedeelte en een interactief forum staan;
  • Het opstellen van reglementen/huisregels met betrekking tot het gebruik van het forum en gastenboek van de website; deze reglementen/huisregels worden aan alle deelnemers na aanmelding en registratie toegestuurd.

Visie:
Stichting Heupdysplasie.nl (sinds 01-01-2004) staat vooral voor lotgenotencontact. Lotgenotencontact voor (jong) volwassenen met heupdysplasie, hun partners, familie en directe omgeving.

Lotgenotencontact via het forum op de site www.heupdysplasie.nl waar men ook erkenning en herkenning vindt. Het forum is een ontmoetingsplaats waar men klachten, veroorzaakt door heupdysplasie serieus neemt, soms met een vrolijke ondertoon. Een plaats waar lotgenoten elkaar kunnen treffen en zaken met elkaar kunnen bespreken, waar men ervaringen kan uitwisselen, waar men elkaar kan steunen en waar men andere lotgenoten ook kan laten zien dat er, ondanks alles, meer is dan heupdysplasie. Mensen met heupdysplasie voelen zich door het forum gesteund en begrepen.

Stichting Heupdysplasie.nl organiseert (indien daar vraag naar is, en de mogelijkheid toe is) jaarlijkse klepdagen en andere ontmoetingen om lotgenoten en hun familie een gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, een hart onder de riem te steken, soms een steun in de rug te geven, of lotgenoten over de drempel te helpen.

Stichting Heupdysplasie.nl geeft, zonder te pretenderen volledig te zijn, zakelijke informatie over heupdysplasie en alles wat daar mogelijk mee samenhangt. In de uitgebreide Bieb op www.heupdysplasie.nl is een schat aan informatie te vinden.

Stichting Heupdysplasie wil in de nabije toekomst ook aandacht schenken aan belangenbehartiging van/voor iedereen die op enige wijze met heupdysplasie te maken heeft.

Stichting Heupdysplasie.nl is volstrekt onafhankelijk, niet gebonden aan welke arts, ziekenhuis, behandelingsmethode dan ook. Het bestuur van Stichting Heupdysplasie.nl is zich er dan ook voortdurend van bewust dat geen medische adviezen kunnen en mogen worden verstrekt, noch door het bestuur noch door de bezoekers van het forum.


Contactgegevens
info@heupdisplasie.nl
www.heupdisplasie.nl


Terug naar overzicht