Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Nederlandse Federatie Stotteren - NFS
Belangenvereniging voor mensen met stotterproblemen en hun naasten

Omschrijving:
De NFS is een samenwerkingsverband van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes en de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST).

De NFS stelt zich ten doel de kennis over stotteren te verruimen en de stotterproblematiek in het algemeen te verminderen. Dit wordt gerealiseerd door activiteiten te ondersteunen die de kwaliteit verhogen van: preventie van stotteren, diagnostiek en behandeling van stotteren, evaluatie van de resultaten van stottertherapieën en voorlichting over stotteren.
De NFS is hierbij niet gebonden aan een bepaalde therapiestroming.

De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) is een landelijke organisatie van therapeuten, gespecialiseerd op het gebied van stotteren, opgericht in 1987. De leden informeren elkaar over hun werkwijze(n) en dragen hun kennis aan elkaar en anderen over.

Het doel van de vereniging:
a) kennis en inzicht in het syndroom stotteren vergroten en de kwaliteit van preventie, diagnostiek, behandeling en voorlichting bewaken en verbeteren.
b) Sociaal-economische belangen van de leden behartigen. 

Handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de stottertherapeut 
 • Handhaven van de opleidingseisen tot stottertherapeut
 • Handhaven van nascholing van junior- en seniorleden
 • Derden stimuleren tot het organiseren van cursussen.
 • Het organiseren van studiedagen en meerdaagse conferenties, waar ervaringsgerichte uitwisseling kan plaats vinden 

Tijdschrift uitgeven: de 'De Nieuwsbrief' verschijnt elk kwartaal en volgt de actualiteit op de voet 

Handhaven en verbeteren van therapie voor mensen die stotteren
 • Coachen van logopedisten die stottertherapie geven
 • Mensen interesseren voor het geven van stottertherapie
 • Mogelijkheden voor groepstherapie vergroten
 • Zich inzetten voor een goede vergoeding voor kwalitatieve stottertherapie 
Onderhouden van relaties met:
 • de Nederlandse Federatie Stotteren
 • de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
 • de Nederlandse Vereniging voor Afasietherapie
 • Hogere Beroeps Opleidingen voor logopedie
 • Buitenlandse verenigingen voor stottertherapie
 • Belangenbehartiging voor leden
U kunt de Nederlandse Federatie Stotteren bereiken via ons Stotter Informatie Centrum (SIC)


Contactgegevens
Stotter Informatie Centrum SIC
Postbus 119
3500 AC Utrecht
030 2333336
nfs@stotteren.nl
www.stotteren.nl


Terug naar overzicht