Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Hypo maar niet Happy ( Belangenvereniging voor mensen met Hypothyreodie) - HmnH
Belangengroep die opkomt voor mensen met hypothyreodie

Omschrijving:
In november 2001 is Hypo maar niet Happy opgericht, een belangengroep die opkomt voor mensen met hypothyreoïdie. 
Directe aanleiding is de roep om hulp van veel schildklierpatiënten die de website Hypo maar niet Happy bezoeken. 
Deze site is anno november 2004 ruim 342.000 keer bezocht en dit aantal neemt nog steeds snel toe.

Hypothyreoïdie, ofwel verminderde of geen schildklierwerking, is een van de meest wijdverbreide chronische ziekten. 
In Nederland lijden zo'n 500.000 mensen aan enige vorm van schildklierstoornissen. 
Daarnaast loopt een groot aantal mensen onwetend en onbehandeld rond.

Hypo maar niet Happy verzet zich tegen de opvatting dat hypothyreoïdie eenvoudig te behandelen is. Heel veel mensen houden
namelijk ernstige klachten, ondanks het feit dat ze volgens hun arts goed worden behandeld. Die klachten uiten zich ondermeer
in vermoeidheid, geheugenproblemen, concentratiestoornissen, (post-natale) depressie, spier- en gewrichtsklachten en
gewichtsproblemen. Niet zelden worden deze mensen beschouwd als psychisch probleemgeval, raken hun werk kwijt, of komen
soms in de WAO. Ze belanden vaak ten onrechte in de periferie van de gezondheidszorg. Met een tijdige en goede behandeling
kunnen veel mensen met hypothyreoïdie echter volledig normaal functioneren.

In onze ogen komen bestaande patiëntenorganisaties nagenoeg niet op voor hypothyreoïdie-patiënten die geen gehoor krijgen bij
hun artsen als de bestaande therapie faalt. Hypo maar niet Happy wil dat juist wel doen.

Onze doelstellingen zijn:
  • aandacht vestigen op het feit dat schildklierziekten relatief onbekend zijn, veel voorkomen en onnodig lijden kunnen veroorzaken
  • voorlichten, om zo de mondigheid van hypothyreoïdie-patiënten te bevorderen
  • behandeling van hypothyreoïdie-patiënten verbeteren door aandacht te vragen voor nieuwe en -onterecht- in onbruik geraakte inzichten met betrekking tot vroegtijdige diagnose, soorten medicatie en behandelmethoden
  • streven naar algemene beschikbaarheid van alle soorten schildklierhormoonsubstitutie
  • aandacht vragen voor meer onderzoek en een betere opleiding van artsen op schildkliergebied.
Hypo maar niet Happy heeft een website: www.hypomaarniethappy.nl  
Deze site is in het jaar 2000 opgezet door Bert Bakker, zelf hypothyreoïdie-patiënt. 
Uit onvrede met het gebrek aan goede Nederlandse literatuur over dit onderwerp vertaalde hij een aantal gezaghebbende artikelen uit het Engels. Overweldigende belangstelling van lotgenoten zette hem ertoe aan een forum aan deze site te koppelen. 
De belangengroep bestaat uit deelnemers aan dit forum.

Hypo maar niet Happy trad voor het eerst naar buiten als patientenbelangengroep middels een persbericht dat uitgegeven werd op 15 april 2002. Ook werd er een folder samengesteld die hier te downloaden is.Een beeld krijgen van onze organisatie achter Hypo maar niet Happy? 
Op deze pagina stellen onze vrijwilligers zich voor en krijgt u een idee van de taakverdeling binnen onze vereniging.

Contactgegevens
Hypo maar niet Happy
Postbus 2158
1620 ED Hoorn
info@hypomaarniethappy.nl
www.hypomaarniethappy.nl


Terug naar overzicht