Vind nu een alternatief arts / therapeut in

RSI Vereniging
Belangenvereniging voor mensen met RSI, werkgevers, collega's en hun naasten

Omschrijving:
De RSI-vereniging is een onafhankelijke vereniging die zich op allerlei fronten inzet voor mensen met RSI. De vereniging geeft voorlichting en informatie over RSI, brengt 'lotgenoten' met elkaar in contact en bevordert onderzoek. Verder voert de vereniging overleg met personen en organisaties die veel met RSI te maken (kunnen) hebben, zoals werkgevers, scholen, universiteiten, onderzoekers en de overheid. Daarnaast wisselen we informatie uit met onderzoekers, artsen, ergonomen en fysiotherapeuten. De RSI-vereniging is in 1995 opgericht en heeft 1800 leden. De vereniging wordt geadviseerd door een adviesraad met expertise vanuit diverse invalshoeken. 

Bestuur en commissies
Het bestuur is met name eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid op diverse terreinen. En zij ondersteunt de commissies door te zorgen voor de algemene bedrijfsvoering. Samen met de voorzitters van de commissies, die zorgen voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging, wordt de koers bepaald van de vereniging. Daartoe voeren zij een gezamenlijk overleg. 

Vrijwilligers
Alle verenigingsactiviteiten worden verzorgd door vrijwilligers uit het hele land. In diverse commissies en werkgroepen zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom. Voordeel van vrijwilligerswerk is dat je zelf aan kunt geven waar je interesse naar uitgaat, zelf bepaalt hoeveel tijd je er aan kunt of wilt besteden, en dat je zelf je tijd kunt indelen. Gaat het eens een dagje wat minder vanwege RSI, dan zal daar begrijpelijk niemand over vallen. Als je het leuker vindt zo af en toe eens voor een specifieke activiteit ingezet te worden, dan kan dat ook. De werkzaamheden binnen de verschillende commissies lopen nogal uiteen. Voor sommige taken worden specifieke kwaliteiten gevraagd. Naast een inwerkperiode is het indien gewenst mogelijk een training te volgen. Om elkaar beter te leren kennen worden ieder jaar een vrijwilligersdag georganiseerd. Voor het delen van interne informatie verschijnt ieder kwartaal een vrijwilligersnieuwsbrief. Verder kan uiteraard gebruik gemaakt worden van de regeling voor onkostenvergoeding.

Contactgegevens
RSI Vereniging
Postbus 133
3860 AC Nijkerk
033 2471043
info@rsi-vereniging.nl
www.rsi-vereniging.nl


Terug naar overzicht