Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Lymfklierkanker Vereniging Nederland - LVN
Belangenvereniging voor mensen met lymfklierkanker, Hodgkin of non-Hodgkin en hun naasten

Omschrijving:
Lymfklierkanker Vereniging Nederland (LVN) wil patiënten en hun naasten ondersteunen die te maken hebben met lymfklierkanker. Onder de verzamelnaam lymfklierkanker vallen zowel Hodgkin- als non-Hodgkinlymfomen
De vereniging is opgericht in 1978 onder de naam Hodgkin Contactgroep.

De LVN verwezenlijkt haar doelstelling door:
  • lotgenotencontact
  • informatieverstrekking
  • belangenbehartiging.
LymfklierkankerVereniging Nederland probeert zijn doelstellingen langs drie wegen te bereiken:
  • Door begrijpelijke, actuele en betrouwbare informatie te verschaffen
  • Door lotgenotencontact op maat te bieden
  • Door samen met anderen de belangen te behartigen van patiënten met lymfklierkanker
Patiënten met een Hodgkin- of non-Hodgkinlymfoom hebben soms behoefte om contact te hebben met iemand die het ziekteproces zelf heeft meegemaakt. De LVN heeft over het hele land contactpersonen die u met raad en daad terzijde kunnen staan als u dat wilt. Ze zijn zelf patiënt geweest en speciaal opgeleid om u van dienst te kunnen zijn. Via ons telefoonnummer 033-453 25 81 of via ons e-mailadres info@lymfklierkanker.nl  wordt u in contact gebracht met iemand die zich in uw omstandigheden kan inleven en u van advies kan dienen.Contactgegevens
Secretariaat LVN
Postbus 1809
3800 BV Amersfoort
033 4532581
info@lymfklierkanker.nl
www.lymfklierkanker.nl


Terug naar overzicht