Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende Kinderen en Spraak-taalproblemen - FOSS
Belangenvereniging voor mensen met spraak-taalproblemen en/of slechthorendheid en hun naasten

Omschrijving:
Als je kind slechthorend is of spraaktaalmoeilijkheden heeft, dan komt er enorm veel op je af. Als ouder wil je het beste voor je kind. Maar je komt er al snel achter dat dit niet altijd even makkelijk te realiseren is. De maatschappij weet vaak maar weinig raad met deze onzichtbare handicaps. Wat doet de FOSS voor u?
Het is dan goed te weten dat de FOSS actief opkomt voor ouders en kinderen. De FOSS behartigt de belangen van ouders en kinderen en maakt zich bij instanties en overheid sterk voor verbetering van regelingen en wetten. Het uitwisselen van ervaringen is voor veel ouders erg belangrijk. Naast belangenbehartiging en voorlichting over bijvoorbeeld de snel veranderende wet- en regelgeving, bestaat het werk van de FOSS uit het organiseren van lotgenotencontact. De FOSS zet zich ook in voor wie werkzaam is in de zorgverlening en het onderwijs. De FOSS is zeer actief in de strijd voor het behoud van de gespecialiseerde hulpverlening en het speciaal onderwijs.

Landelijk FOSS-bureau in Houten
Met al uw vragen kunt u terecht bij het landelijk FOSS-bureau in Houten. Beleidsmedewerker Arend Verschoor is uw vaste contactpersoon. Hij is ook regelmatig buitenshuis voor een vergadering of bijeenkomsten. U kunt in dat geval een bericht achter laten, zodat hij u kan terugbellen. Uiteraard kunt u ook altijd een e-mail sturen.

Samenwerking
Het FOSS-bureau zit in een kantoorpand samen met vijf andere organisaties die te maken hebben met slechthorendheid, doof zijn en spraak-taal problemen. Naast de FOSS zijn dat de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS), Dovenschap, Federatie van Ouders van Dove Kinderen (FODOK), Stichting Plotsdoven en de Jongerencommissie (voor dove jongeren). Hierdoor is een nog betere samenwerking ontstaan tussen belangenorganisaties op het gebied van mensen met een auditief/communicatieve beperking.

Bestuur
Het FOSS-bestuur houdt haar vergaderingen op het landelijk bureau en voert hier ook extern overleg.
Voor de kosten van het FOSS-bureau en personeel ontvangt de FOSS een subsidie van het Ministerie van VWS.


Contactgegevens
FOSS-Bureau
Postbus 14
3990 DA Houten
030 2340663
foss@hetnet.nl
www.foss-info.nl


Terug naar overzicht