Vind nu een alternatief arts / therapeut in

De Wageningen Universiteit doet een nieuw onderzoek naar de effecten van wifi-straling op bomen. Het eerste onderzoek naar de zieke bomen in Alphen aan den Rijn leverde nog niet voldoende data op. 


Een aantal bomen in de gemeente Alphen aan den Rijn vertoonden enkele jaren terug opmerkelijke afwijkingen in groei, waarbij er tevens scheuren in de bast ontstonden en bloedingen. Sommige bomen vertoonden gezwelachtige bastknobbels. Experts konden geen oorzaak vinden. Er was geen sprake van een virus of bacterie.

Elektromagnetische straling mogelijk oorzaak
Ambtenaar Niek van 't Woud van de gemeente Alphen aan den Rijn verdiepte zich in de zaak en kwam op de suggestie dat de boomziekte te maken zou kunnen hebben met elektromagnetische straling zoals die van wifi accespoints. Wageningen Universiteit kreeg opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn om te onderzoeken in hoeverre het toenemend aantal bronnen van elektromagnetische straling, zoals zendmasten, een rol zou kunnen spelen bij de verslechterde gezondheid van de bomen.

Essen, bomen die in de stedelijke omgeving in toenemende mate last hebben van groeiverstoringen, bleken in een kweekcel met wifi access points verkleuringen en afsterving van bladeren te vertonen. De essen werden gedurende ruim drie maanden blootgesteld aan zes stralingsbronnen met frequenties variërend van 2412 tot 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP op 50 cm afstand, zo schrijft de universiteit.

Nieuw onderzoek kost 6000 euro
Hoewel de effecten bij meerdere stralingsbronnen en meerdere bomen gevonden werden, vonden de onderzoekers dat een herhaling van de proef nodig was. Die proef moest langer duren en op grotere schaal worden uitgevoerd. Alleen ontbrak het aan de financiën om de proef op te starten. Daarom werd begin vorig jaar het symposium "Het effect van elektromagnetische straling op bomen" georganiseerd, waarvan de inkomsten werden gebruikt voor een nieuw onderzoek. Er kwamen tevens donaties van Bomencentrum Nederland uit Baarn, vogelpark Avifauna uit Alphen aan den Rijn en de Bomenbank uit Bleskensgraaf. In totaal werd zo 6000 euro bijeen gebracht.

Daardoor kon Wageningen Universiteit afgelopen zomer met het vervolgonderzoek beginnen. De eerste resultaten zouden inmiddels bekend moeten zijn, maar zowel gemeente Alphen aan den Rijn als onderzoeker Andre van Lammeren van de universiteit weigeren daar meer over te vertellen. "De resultaten zijn niet van dien aard dat ze in deze fase van het onderzoek gepubliceerd kunnen worden", zegt Van Lammeren. "Wij geven er de voorkeur aan het onderzoek voort te zetten met aanvullende controles en voldoende aantallen om meer zekerheid te krijgen omtrent een mogelijk effect van EM-velden op bomen en zullen dat dit jaar ook doen."

Overal in Nederland
Volgens algemeen directeur Hans Blokzijl van het Bomencentrum Nederland, een van de donateurs van het onderzoek, is de situatie in Alphen aan den Rijn bepaald niet uniek. "Het is overal aan de orde, maar veel gemeenten herkennen de 'ziekte' niet. Het is natuurlijk nog redelijk onbekend. Maar zet mij in een stad neer en ik kan je de aangetaste bomen zo aanwijzen." Volgens Blokzijl zijn er gevallen bekend in "zeker 40, 50" gemeenten in Nederland.

Dat de onderzoekers en de gemeente Alphen aan den Rijn liever niet met details naar buiten willen komen ligt mogelijk in het feit dat de publiciteit na de publicatie van de resultaten na het eerste onderzoek overweldigend was. Zo spreekt het vakblad Boomzorg van een mediahype. TNO, dat bij het onderzoek betrokken zou zijn geweest, distantieerde zich een dag later van de conclusies uit het onderzoek. 

Gepubliceerd: Donderdag 26 januari 2012
Auteur: René Schoemaker
Bron: http://webwereld.nl/analyse/109314/nieuw-onderzoek-naar-zieke-bomen-door-wifi-straling.html 


ALPHEN AAN DEN RIJN - Een Alphenaar heeft voor een wedstrijd van milieudefensie een filmpje van een minuut gemaakt waarmee hij hoopt te winnen. Zijn filmpje gaat over de vraag waarom zoveel bomen ziek worden.
In de 60 seconden van de Alphense Hennie Tuithof gaat het over de snelle toename van zieke bomen. Tuithof weet vrijwel zeker dat dat komt door de grote hoeveelheid straling van zendmasten.Voor de wedstrijd moeten mensen aangeven wat voor hen een eerlijke, groene wereld is. De winnaar mag over zijn onderwerp een lange film maken.Klik op de audio- of videolink onder het filmpje voor de verslagen van Omroep West 'Bomen ziek door UMTS-masten'Stralingsbelasting: fabel of feit? Door Drs. Ir K.T. van Biesen
Veel mensen staan er niet bij stil dat ons lichaam van nature straling absorbeert. Elk moment van de dag is het lichaam bezig om natuurlijke stralingsvelden van de zon en van de aarde te absorberen. Deze natuurlijke stralingsvelden zijn voor het lichaam levensvormend en voedend. Ons lichaam functioneert o.a. als een antenne die permanent in contact staat met haar omgeving en straling opneemt en uitzendt. Orthopedisch chirurg Robert O. Becker, M.D. geeft aan dat ons lichaam functioneert bij de
gratie van ontelbare elektrische en elektromagnetische frequenties die het biologisch systeem van de mensen sturen. Elektromagnetisme is het fundament van het leven. Dat elektromagnetisme veel levensprocessen aanstuurt bewees ook de onderzoeker J. Delgado die experimenten uitvoerde met apen. Hij stelde verschillende apen bloot aan verschillende
elektromagnetische frequenties en constateerde dat bij specifieke frequenties de betreffende aap specifieke spierbewegingen of emoties vertoonde. Met een druk op de knop kon Delgado het gedrag van de aap beïnvloeden, hij concludeerde dan ook na zijn experimenten: “The animals looked like electronic toys.” Hier de link naar het volledige artikel (.pdf)Oostenrijkse verzekeraar UAVA neemt stelling tegen de draadloze technologie
In Oostenrijk heeft de Oostenrijkse verzekeringsmaatschappij UAVA (Algemeine Unfallversicherungsanstalt) in een rapport van 175 pagina's de vloer aangeveegd met de stelling dat draadloze technologie�n onschadelijk zouden zijn.
In onderzoeksbericht 47 over athermische werkingen van elektromagnetische velden wordt krachtig stelling genomen tegenover alle aanhangers van het thermische paradigma dat draadloze technologie alleen opwarming zou veroorzaken. Het UAVA rapport daarentegen spreekt van onweerlegbare biologische effecten en bevestigt de reeds lang bekende gezondheidsrisico's van draadloze technologie. Bevestigd werd de invloed op de hersenen, op het immuunsysteem en op de eiwitsynthese

Leest u een volledige Duitstalige samenvatting van het rapport op:
www.diagnose-funk.ch/assets/2009-7-21_df_bp_auva-report.pdf.

Het volledige rapport hebben wij bijgevoegd als PDF document.

Het Oostenrijkse Ministerie van Gezondheid heeft als onmiddelijke reactie op het verschijnen van het bericht een folder verspreid met waarschuwingen voor het gebruik van mobiele telefonie. (Deze folder is nog niet in het bezit van Stopumts maar zal zsm gepubliceerd worden.)
Citaat uit de Folder: ''Deze aanbevelingen zijn vooral van belang voor kinderen. Beste ouders, spreek met uw kinderen hierover''.
Vergeleken met Oostenrijk leeft de Commissie EM velden van de Nederlandse Gezondheidsraad op een andere draadloze planeet.
(bron: www.stopUMTS.nl)
Veldsterkte bij u in de buurt
Antennes zijn ontworpen om elektromagnetische golven uit te zenden en te ontvangen. Hiermee kan draadloos informatie worden uitgewisseld. Een van de oudste en meest gebruikte antennetoepassingen is het versturen en ontvangen van radiosignalen. Dit werd al snel gevolgd door televisiebeelden.

Tegenwoordig worden er vooral antennes geplaatst om mobiel met elkaar te kunnen bellen en sms’en. Daarnaast neemt het draadloos mailen, internetten en het versturen van foto’s en videobeelden snel toe.

Antennes worden ook gebruikt in de lucht- en scheepvaart. Dankzij draadloze communicatie kunnen schepen en vliegtuigen veilig manoeuvreren en informatie met de thuisbasis uitwisselen. Tot slot spelen antennes een belangrijke rol in de astronomie, ruimtevaart, weerkunde en op tal van andere onderzoeks- en wetenschapsterreinen.

De samenleving kan (wil) niet meer zonder draadloze communicatie. Zonder antennes werken deze toepassingen niet. Daardoor zijn antennes (schijnbaar) onmisbaar geworden.

Wilt u weten wat de weldsterktemetingen bij U in de buurt zijn?
Klik hier voor de link naar deze pagina van het Antennebureau