Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Stad Holland


Vergoeding Stad Holland Zorgverzekeraar alternatieve behandelingen en geneesmiddelen 2013


StadHolland Zorgverzekeraar maakt onderscheid in de polis tussen alternatieve geneeswijzen, homeopathie, homeopathische middelen en haptotherapie. Voor vergoeding komen de volgende alternatieve en antroposofische behandelingen in aanmerking:
 • acupunctuur, mits gegeven door geregistreerd acupuncturist
 • antroposofische geneeskunde, de kosten van alle antroposofische consulten verleend door artsen of therapeuten die zijn aangesloten bij de NVAA of NVAZ
 • chiropractie, kosten van consulten verleend door een chiropractor 
 • natuurgeneeskunde, alleen de kosten van een consult bij een arts
 • neuraaltherapie, alleen de kosten van een consult bij een arts
 • osteopathie, alleen de kosten van consulten van therapeuten NRO of NOF
Vergoeding van alternatieve geneeswijzen, behandelingen en consulten vindt plaats vanuit de aanvullende verzekeringen:
 • Jongeren AV*, max € 400 per jaar, max € 25 per behandeldatum
 • Standaard AV, max € 450 per jaar, max € 25 per behandeldatum
 • Uitgebreide AV, max € 450 per jaar, max € 25 per behandeldatum
 • Extra uitgebreide AV, max € 450 per jaar, max € 25 per behandeldatum
 • AV Zorg Riant*, max € 500 per jaar
 • AV Zorg Riant* + VipPakket, max € 500 per jaar
 • AV Zorg deLuxe*, max € 1250 per jaar
 • AV Zorg deLuxe* + VipPakket, max € 1250 per jaar
* Jongeren AV, AV Zorg Riant en Zorg deLuxe: inclusief de vergoeding van homeopathische behandelingen, homeopathische geneesmiddelen en haptotherapie.

De vergoeding van homeopathie vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering: 
 • Standaard AV, max € 350 per jaar, max € 35 per behandeldatum
 • Uitgebreide AV, max € 350 per jaar, max € 35 per behandeldatum
 • Extra uitgebreide AV, max € 350 per jaar, max € 35 per behandeldatum 
Vergoed worden kosten van consulten verleend door artsen die staan vermeld in het register van de AVIG en de kosten van consulten van homeopaten die bij de NVKH zijn geregistreerd. De vergoeding wordt slechts eenmaal per behandeldatum verleend. Op de nota dienen de behandeldata te worden gespecificeerd.

De vergoeding van homeopathische geneesmiddelen vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering: 
 • Standaard AV, volledige vergoeding
 • Uitgebreide AV, volledige vergoeding
 • Extra uitgebreide AV, volledige vergoeding.
Homeopathische geneesmiddelen worden volledig vergoed indien aan alle navolgende voorwaarden is voldaan: 
 • het recept is uitgeschreven door een arts, die staat vermeld in het register van de AVIG of NVAA
 • de middelen zijn geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts
 • de samenstelling van het middel bestaat volledig uit homeopathische verdunningen of verwrijvingen
 • het homeopathisch middel moet zijn opgenomen als geregistreerd homeopathisch middel of antroposofisch middel in de lijst van de Z-Index.
Niet vergoed worden ampullen, middelen voor uitwendig gebruik, voedingssupplementen, vitaminen, mineralen, kruiden en zelfzorgmiddelen.

De vergoeding van haptotherapie vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering: 
 • Standaard AV, max € 35 per consult, max 9 consulten per kalenderjaar
 • Uitgebreide AV, max € 35 per consult, max 9 consulten per kalenderjaar
 • Extra uitgebreide AV, max € 35 per consult, max 9 consulten per kalenderjaar 
Hulp verleend door een haptotherapeut die is aangesloten bij de VVH of NVPA komt voor vergoeding in aanmerking. 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent. Bron: de website van deze verzekeraar.
Wij ontvangen niet altijd wijzigingen van uw verzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden

Contactgegevens
Postbus 295
3100 AG Schiedam
010 2466480
info@stadholland.nl
www.stadholland.nl


De volgende beroepsverenigingen worden erkend door deze zorgverzekeraar:

AVIG - Artsenvereniging Voor Integrale GeneeskundeNOF - Nederlandse Osteopathie FederatieNRO - Nederlands Register voor Ostheopathie
 
NVAA - Nederlandse Vereniging van Antroposofische ArtsenNVAZ - Nederlandse Vereniging voor Antroposofische ZorgaanbiedersNVKH - Nederlandse Vereniging van Klassiek HomeopatenTerug naar overzicht