Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Univé


Vergoeding Univé Zorgverzekering alternatieve behandelingen en geneesmiddelen 2013


De vergoedinging van alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen vanuit de aanvullende verzekeringen:
 • AV Goed € 300 per jaar
 • AV Beter € 500 per jaar
 • AV Best € 800 per jaar
De vergoedinging van alternatieve bewegingstherapie door aangewezen zorgaanbieder vanuit de aanvullende verzekeringen: 
 • AV Goed € 200 per jaar
 • AV Beter € 400 per jaar
 • AV Best € 600 per jaar
Alternatieve zorg bestaat uit:
1.
behandelingen en consulten die vallen onder de volgende stromingen:
 • a. acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen;
 • b. antroposofische geneeswijzen;
 • c. homeopathie;
 • d. natuurgeneeswijzen;
 • e. psychosociale zorg.
Wie mag de zorg verlenen:
Voor de zorg onder a tot en met d: een arts met een BIG-registratie of een door ons aangewezen zorgaanbieder; voor de zorg onder e: een door ons aangewezen zorgaanbieder. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. U kunt ook terecht bij een arts die BIG-geregistreerd is en die zich specifiek richt op acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen, antroposofie, homeopathie of natuurgeneeswijzen.

2. Homeopathische of antroposofische geneesmiddelen die volgens de Geneesmiddelenwet zijn geregistreerd en homeopatische of
antroposofische middelen die in de Taxe Homeopathie van Z-index een registratie HA of HM hebben. De (genees)middelen moeten
zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige en worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts.

Bijzonderheden:
1.
onder alternatieve zorg verstaan wij niet consulten en (groeps) behandelingen voor:
  - preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing;
  - sociaal (maatschappelijke) dienstverlening;
  - werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen;
  - schoonheidsbevordering;
  - het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen (zie artikel 18).
2. U hebt geen recht op vergoeding van de kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek en onderzoek voor het aanvragen van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget.

Beweegzorg bestaat uit:
 • 1. fysiotherapie;
 • 2. oedeemtherapie;
 • 3. oefentherapie Cesar/Mensendieck;
 • 4. ergotherapie.
Naast deze reguliere therapieën kunt u ook gebruik maken van alternatieve bewegingstherapieën:
5. chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., orthomanuele geneeskunde, craniosacraaltherapie, haptotherapie en ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn.

Wie mag de zorg verlenen:
5.
alternatieve bewegingstherapieën: een door ons aangewezen zorgaanbieder
Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Waar mag de zorg worden verleend:
De zorg mag worden verleend in de praktijkruimte van uw zorgaanbieder of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. Als uw
behandelend zorgaanbieder het medisch noodzakelijk vindt, kan deze zorg ook thuis worden verleend.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent. Bron: de website van deze verzekeraar.
Wij ontvangen niet altijd wijzigingen van uw verzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden.

Contactgegevens
info@unive.nl
www.unive.nl


De volgende beroepsverenigingen worden erkend door deze zorgverzekeraar:

ABvC - Algemene Beroepsvereniging voor CounsellingANVAG - Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurveda GeneeskundeBeTTEL - Beroepsvereniging voor Trainers en Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk
 
BPHA - Beroepsgemeenschap van Psychosociale Hulpverleners werkend vanuit de AntroposofieBvK - Beroepsvereniging voor KinesiologieDe Nederlandse Federatie Gezondheidszorg - NFG
 
FAGT - Federatie voor Additief Geneeskundig TherapeutenHet Verbond (van Natuurgeneeskundig therapeuten)Holos Netwerk
 
IBMT - Internationale Beroepsvereniging voor Marcos TherapeutenIFU - International Free UniversityKAB - Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen
 
LVNG - Landelijke Vereniging Natuurlijke GeneeswijzenLVPW - Landelijke Vereniging Psychosociaal WerkendenMBOG - Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
 
NAC - Nederlandse Associatie voor CounsellingNAP - Nederlandse Associatie voor PsychotherapieNBCG Yi - Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen Yi
 
NBGT - Nederlandse Beroepsvereniging voor GestalttherapeutenNBVH - Nederlandse Beroepsvereniging van HypnotherapeutenNBVVP - Nederlands Belgische Vereniging voor Psychodrama
 
NCSV - Nederlandse Cranio Sacraal VerenigingNGVH - Beroepsorganisatie voor psychotherapieNIBA - Nederlands Instituut voor Bio-energetische Analyse
 
NMTN - Neuro Musculaire Therapeuten NederlandNOKH - Nederlandse Organisatie van Klassiek HomeopatenNVA - Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur
 
NVAA - Nederlandse Vereniging van Antroposofische ArtsenNVAF - Nederlandse Vereniging voor Antroposofische FysiotherapeutenNVAGT - Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie
 
NVAP - Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische PsychotherapieNVBT - Nederlandse Vereniging van Biodynamische TherapeutenNVCAG - Nederlandse Vereniging voor Chirofonetiek op Antroposofische Grondslag
 
NVDA - Nederlandse Vereniging van Ditisten werkzaam vanuit de AntroposofieNVET - Nederlandse Vereniging voor EuritmieTherapieNVKH - Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
 
NVKToag - Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige TherapienNVPA - Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en AgogenNVPITea - Nederlandse Vereniging voor Postural Integration en Energetic Integration Therapeuten
 
NVPMKT - Nederlandse Vereniging voor Psycho Motorische KinderTherapieNVST - Nederlandse Vereniging van Soma TherapeutenNVTA - Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse
 
NVVM - Nederlandse Vereniging voor MesologieNVVS - Nederlandse Vereniging van SpeltherapeutenNWP - Nederlandse Werkgroep voor Praktizijns
 
RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire ZorgSAMPO - Vereniging van Actief Beeldende TherapeutenSBLP - Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte (Psycho)therapie
 
SRBAG - Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende GezondheidszorgV&VN - Verpleegkundigen & Verzorgenden NederlandVBAG - Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
 
VCW - Vereniging van Contextueel WerkersVIS (IOKAI) - Vereniging voor Iokai ShiatsutherapeutenVIT - Vereniging van Integraal Therapeuten
 
VIV - Vereniging Integrale VitaliteitkundeVNRT - Vereniging van Nederlandse Reflexzone TherapeutenVNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten
 
VSGP - Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofiaVT - Vereniging TekentaalVvvK - Vereniging van en voor Kindertherapeuten
 
ZHONG (NVTCG) Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese GeneeskundeTerug naar overzicht