Vind nu een alternatief arts / therapeut in

VGZ


Vergoeding VGZ alternatieve behandelingen en geneesmiddelen 2013


Vergoeding voor alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen samen
- Aanvullende Verzekering Modulair Beperkt                  - € 300 per jaar 
- Aanvullende Verzekering Modulair Uitgebreid               - € 500 per jaar
- Aanvullende Verzekering Modulair Plus                        - € 800 per jaar
- Aanvullende Verzekering Totaal Pakket Jong                - € 200 per jaar
- Aanvullende Verzekering Totaal Pakket Fit & Vrij          - onderdeel van uw zorgtegoed
- Aanvullende Verzekering Totaal Pakket Gezin              - € 300 per jaar
- Aanvullende Verzekering Totaal Pakket Vitaal              - € 300 per jaar
- Aanvullende Verzekering Zuid-Limburg*                      - € 50 per consult, max. € 300 per jaar
- Aanvullende Verzekering GemeentePakket Uitgebreid* - € 300 per jaar
- Aanvullende Verzekering GemeentePakket Compleet*  - € 300 per jaar

Welke alternatieve geneeswijzen worden vergoed?
Behandelingen en consulten die vallen onder de volgende stromingen:
 • Acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen
 • Antroposofische geneeswijzen
 • Homeopathie
 • Natuurgeneeswijzen
 • Psychosociale zorg
De vergoeding betreft een budget te besteden aan de zorgsoorten: behandelingen en consulten door arts of aangewezen zorgaanbieder, homeopatische en/of antroposofische geneesmiddelen. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. U kunt ook terecht bij een arts die BIG-geregistreerd is en die zich specifiek richt op acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen, antroposofische geneeswijzen, homeopathie of natuurgeneeswijzen. Artsen die lid zijn van de CAM-artsenverenigingen en de NAAV staan ook in onze Zorggids.

Geen vergoeding door VGZ
1. onder alternatieve zorg verstaan wij niet consulten en (groeps)behandelingen voor:
- preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
- sociaal (maatschappelijke) dienstverlening
- werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen
- schoonheidsbevordering
- het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen (zie artikel 18)
2. U hebt geen recht op vergoeding van de kosten voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek en onderzoek voor het aanvragen van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget.

Vergoeding alternatieve beweegzorg door aangewezen zorgaanbieder
​De vergoeding voor alternatieve beweegzorg is afhankelijk van het budget in uw totaalpakket of aanvullende verzekering. 
U krijgt behandelingen zoals osteopathie of chiropractie vergoed tot u het maximum van uw budget hebt bereikt.

Wat is alternatieve beweegzorg?
Hieronder vallen de volgende behandelingen:
 • Chiropractie
 • Osteopathie
 • Manuele therapie
 • Orthomanuele therapie
 • Craniosacraaltherapie
 • Haptotherapie
 • Ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn
De vergoeding voor beweegzorg/alternatieve bewegingstherapie vanuit de aanvullende verzekeringen:
- Aanvullende Verzekering Modulair Beperkt                  - € 200 per jaar 
- Aanvullende Verzekering Modulair Uitgebreid               - € 400 per jaar
- Aanvullende Verzekering Modulair Plus                        - € 600 per jaar
- Aanvullende Verzekering Totaal Pakket Jong                - € 600 per jaar
- Aanvullende Verzekering Totaal Pakket Fit & Vrij          - onderdeel van uw zorgtegoed
- Aanvullende Verzekering Totaal Pakket Gezin              - € 600 per jaar
- Aanvullende Verzekering Totaal Pakket Vitaal              - € 1000 per jaar
- Aanvullende Verzekering GemeentePakket Uitgebreid* - € 300 per jaar
- Aanvullende Verzekering GemeentePakket Compleet*  - € 800 per jaar

* Aanvullende Verzekering Zuid-Limburg
Volledige vergoeding tot maximaal € 50 per consult tot een maximum van € 300 per kalenderjaar.

Alternatieve zorg bestaat uit:
1. Behandelingen en consulten die vallen onder de volgende stromingen:
 • a. acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen
 • b. antroposofie
 • c. homeopathie
 • d. natuurgeneeswijzen
 • e. psychosociale zorg
 • f. alternatieve beweegzorg (bijvoorbeeld chiropractie en osteopathie)
Wie mag de zorg verlenen?
Voor de zorg onder a. tot en met d.: een arts met een BIG-registratie (Wet op de individuele beroepen) of een door ons aangewezen zorgaanbieder. Voor de zorg onder e. en f.: een door ons aangewezen zorgaanbieder. Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet.

2. homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen die volgens de Geneesmiddelenwet zijn geregistreerd en homeopathische en/of antroposofische middelen die in de Z-index een registratie HA of HM hebben. De geneesmiddelen
moeten zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige en worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts.

* Aanvullende Verzekering GemeentePakket Uitgebreid / Compleet
De vergoeding betreft een budget te besteden aan de zorgsoorten: behandelingen en consulten door arts of aangewezen zorgaanbieder en homeopathische en/of antroposofische geneesmiddelen.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: de website van deze zorgverzekeraar.
Wij ontvangen niet altijd wijzigingen van uw verzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden.

Contactgegevens
Postbus 216
1800 AW Alkmaar
0800 950 9500
info@vgz.nl
www.vgz.nl


De volgende beroepsverenigingen worden erkend door deze zorgverzekeraar:

ABB - Artsen voor Biofysische geneeskunde en Bioinformatie therapieABNG2000 - Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke GeneeskundeABvC - Algemene Beroepsvereniging voor Counselling
 
ANVAG - Algemene Nederlandse Vereniging voor Ayurveda GeneeskundeAVIG - Artsenvereniging Voor Integrale GeneeskundeBeTTEL - Beroepsvereniging voor Trainers en Therapeuten Emotioneel Lichaamswerk
 
BPHA - Beroepsgemeenschap van Psychosociale Hulpverleners werkend vanuit de AntroposofieBvK - Beroepsvereniging voor KinesiologieDe Nederlandse Federatie Gezondheidszorg - NFG
 
FAGT - Federatie voor Additief Geneeskundig TherapeutenHet Verbond (van Natuurgeneeskundig therapeuten)Holos Netwerk
 
IBMT - Internationale Beroepsvereniging voor Marcos TherapeutenIFU - International Free UniversityKAB - Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen
 
LVNG - Landelijke Vereniging Natuurlijke GeneeswijzenLVPW - Landelijke Vereniging Psychosociaal WerkendenMBOG - Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde
 
NAAV - Nederlandse Artsen Acupunctuur VerenigingNAC - Nederlandse Associatie voor CounsellingNAP - Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
 
NBCG Yi - Nederlandse Beroepsvereniging Chinese Geneeswijzen YiNBGT - Nederlandse Beroepsvereniging voor GestalttherapeutenNBVH - Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten
 
NBVVP - Nederlands Belgische Vereniging voor PsychodramaNCSV - Nederlandse Cranio Sacraal VerenigingNGVH - Beroepsorganisatie voor psychotherapie
 
NIBA - Nederlands Instituut voor Bio-energetische AnalyseNMTN - Neuro Musculaire Therapeuten NederlandNOKH - Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten
 
NVA - Nederlandse Vereniging voor AcupunctuurNVAA - Nederlandse Vereniging van Antroposofische ArtsenNVAF - Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Fysiotherapeuten
 
NVAGT - Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en GestalttheorieNVAP - Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische PsychotherapieNVBT - Nederlandse Vereniging van Biodynamische Therapeuten
 
NVCAG - Nederlandse Vereniging voor Chirofonetiek op Antroposofische GrondslagNVDA - Nederlandse Vereniging van Ditisten werkzaam vanuit de AntroposofieNVET - Nederlandse Vereniging voor EuritmieTherapie
 
NVKH - Nederlandse Vereniging van Klassiek HomeopatenNVKToag - Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige TherapienNVNR - Nederlandse artsenvereniging voor Neuraaltherapie en Regulatietherapie
 
NVPA - Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en AgogenNVPITea - Nederlandse Vereniging voor Postural Integration en Energetic Integration TherapeutenNVPMKT - Nederlandse Vereniging voor Psycho Motorische KinderTherapie
 
NVST - Nederlandse Vereniging van Soma TherapeutenNVVM - Nederlandse Vereniging voor MesologieNVVS - Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten
 
NWP - Nederlandse Werkgroep voor PraktizijnsRBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire ZorgSAMPO - Vereniging van Actief Beeldende Therapeuten
 
SBLP - Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte (Psycho)therapieSRBAG - Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende GezondheidszorgV&VN - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 
VBAG - Vereniging ter Bevordering van Alternatieve GeneeswijzeVCW - Vereniging van Contextueel WerkersVHAN - Artsenvereniging voor Homeopathie
 
VIS (IOKAI) - Vereniging voor Iokai ShiatsutherapeutenVIT - Vereniging van Integraal TherapeutenVIV - Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
 
VNRT - Vereniging van Nederlandse Reflexzone TherapeutenVNT - Vereniging van Natuurgeneeskundig TherapeutenVSGP - Vereniging voor Spirituele Genezing vanuit PsychoSofia
 
VT - Vereniging TekentaalVvvK - Vereniging van en voor KindertherapeutenZHONG (NVTCG) Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese GeneeskundeTerug naar overzicht