Vind nu een alternatief arts / therapeut in

IAK


Vergoeding IAK Zorgverzekering alternatieve behandelingen en geneesmiddelen 2013


Vergoeding van alternatieve geneeswijzen, behandelingen, consulten en geneesmiddelen vindt plaats vanuit de aanvullende verzekleringen:
 • Jong Pakket, € 200 per jaar incl geneesmiddelen, max € 75 per dag
 • Compact Pakket, afhankelijk van gekozen Toppings max € 400, € 250 of € 100 per jaar
 • Compleet Pakket, afhankelijk van gekozen Toppings max € 650, € 550 of € 400 per jaar
 • Extra Compleet Pakket, afhankelijk van gekozen Toppings max € 850, € 50 of € 650 per jaar
 • Comfort Pakket, max € 750 per jaar, max € 75 per dag
Alternatieve geneesmiddelen
 • Compact Pakket, max € 125 pp per jaar op voorschrift arts, geleverd door apotheek
 • Compleet Pakket, afhankelijk van gekozen Toppings max € 650, € 550 of € 400 per jaar
 • Extra Compleet Pakket, afhankelijk van gekozen Toppings max € 850, € 50 of € 650 per jaar
 • Comfort Pakket, max € 750 per jaar, max € 75 per dag
De vergoeding van alternatieve en bijzondere geneeswijzen
1.1 Vergoeding voor de kosten van behandelingen en consulten van alternatieve zorg die vallen onder de volgende
stromingen:
 • a. acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen
 • b. antroposofie
 • c. homeopathie
 • d. natuurgeneeswijzen
 • e. psychosociale zorg
De zorg als genoemd onder a tot en met d dient te worden verleend door een arts met een BIG-registratie of een door de zorgverzekeraar aangewezen zorgaanbieder*; De zorg als genoemd onder e dient te worden verleend door een door de zorgverzekeraar aangewezen zorgaanbieder*. 
Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Vergoeding voor de kosten van behandelingen en consulten:
 • podotherapie (met uitzondering van de kosten van de daarbij vervaardigde hulpmiddelen waaronder steunzolen)
 • haptotherapie
 • cranio sacraal therapie
 • chiropractie
 • osteopathie
 • manuele therapie E.S.
 • (ortho)manuele geneeskunde
 • ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn
Deze zorg dient te worden verleend door een door de zorgverzekeraar aangewezen zorgaanbieder*.
Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet.

De vergoeding van alternatieve en/of antroposofische geneesmiddelen
Vergoeding voor de middelen die op grond van de Geneesmiddelenwet zijn geregistreerd en homeopatische of antroposofische middelen die in de Taxe Homeopathie van Z-index een registratie HA of HM hebben. De (genees)middelen moeten zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige en worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts. 

Bijzonderheden
Onder alternatieve zorg verstaan wij niet consulten en (groeps)behandelingen voor:
 • preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
 • sociaal (maatschappelijke) dienstverlening
 • werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen
 • schoonheidsbevordering
 • het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen
* De door de zorgverzekering aangewezen zorgaanbieder
U dient eerst ingelogd te zijn voordat u de zorgzoeker kan raadplegen bij deze verzekeraar. 
U dient in te loggen op www.iak.nl. Een lijst van erkende beroepsverenigingen ontbreekt hier dan ook.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent. Bron: de website van deze verzekeraar.
Wij ontvangen niet altijd wijzigingen van uw verzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden.

Contactgegevens
Postbus 90165
5600 RV Eindhoven
040 261 1888
zorg@iak.nl
www.iak.nl


De volgende beroepsverenigingen worden erkend door deze zorgverzekeraar:

SBLP - Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte (Psycho)therapieTerug naar overzicht