Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Plus Zorgverzekering

Plus Zorgverzekering is een onderdeel van VGZ voor ING-klanten

Vergoeding Plus Zorgverzekering van VGZ alternatieve behandelingen en geneesmiddelen 2013


Het totale budget Alternatieve zorg bedraagt
 • Plus 1 € 300,- per kalenderjaar
 • Plus 2 € 500,- per kalenderjaar
 • Plus 3 € 800,- per kalenderjaar
Alternatieve zorg bestaat uit:

1. behandelingen en consulten die vallen onder de volgende stromingen:
 • a. acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen
 • b. antroposofische geneeswijzen
 • c. homeopathie
 • d. natuurgeneeswijzen
 • e. psychosociale zorg
Wie mag de zorg verlenen:
 • voor de zorg onder a tot en met d: een arts met een BIG-registratie (Wet op de individuele beroepen) of een door ons aangewezen zorgaanbieder;
 • voor de zorg onder e: een door ons aangewezen zorgaanbieder.
 • Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet.
2. homeopathische of antroposofische geneesmiddelen die volgens de Geneesmiddelenwet zijn geregistreerd en homeopathische of antroposofische middelen die in de Taxe Homeopathie van Z-index een registratie HA of HM hebben. De (genees)middelen moeten zijn voorgeschreven door een arts met een BIG-registratie, huisarts, medisch specialist, kaakchirurg of verloskundige en worden geleverd door een apotheker of apotheekhoudend huisarts.


Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent. Bron: de website van deze verzekeraar.
Wij ontvangen niet altijd wijzigingen van uw verzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden.

Contactgegevens
Postbus 25210
5600 RS Eindhoven
0900 8463 (lokaal tarief)
www.pluszorgverzekering.nl
Terug naar overzicht