Vind nu een alternatief arts / therapeut in

SZVK

SZVK heeft Univ als risicodrager

Vergoeding SZVK Zorgverzekering alternatieve behandelingen en geneesmiddelen 2013


Vergoeding van alternatieve behandelingen, consulten en geneesmiddelen vindt plaats vanuit de Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 1, Ster 2, Ster 3, Ster 4 en Ster 5

Vergoeding van alternatieve behandelingen en consulten
:
 • Ster 1 maximaal € 18,50 per behandeling/consult tot maximaal 10 behandelingen per kalenderjaar
 • Ster 2 maximaal € 18,50 per behandeling/consult tot maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar
 • Ster 3 maximaal € 18,50 per behandeling/consult tot maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar
 • Ster 4 maximaal € 35,- per behandeling/consult tot maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar
 • Ster 5 maximaal € 35,- per behandeling/consult tot maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar
Alternatieve geneeskunde
Alternatieve zorg bestaat uit behandelingen en (telefonische) consulten die vallen onder de volgende stromingen:
a) acupunctuur en andere oosterse geneeswijzen;
b) homeopathie;
c) natuurgeneeswijzen;
d) alternatieve bewegingstherapieën;
e) en psychosociale zorg.
De zorg onder a tot en met d mag worden verleend door een arts met een BIG-registratie (Wet op de individuele beroepen) of een
door de zorgverzekeraar aangewezen zorgaanbieder. De zorg onder e mag worden verleend door een door de zorgverzekeraar aangewezen zorgaanbieder. Deze zijn te vinden in het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders. 

Onder alternatieve zorg verstaan wij niet consulten en (groeps)- behandelingen voor:
 • preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing;
 • sociaal (maatschappelijke) dienstverlening;
 • werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen;
 • schoonheidsbevordering;
 • het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen.
 • Antroposofische Geneeskunde valt niet onder de dekking van dit artikel maar is vanaf Ster 2 gedekt overeenkomstig antroposofische geneeskunde (artikel 6.2).
6.2. Antroposofische geneeskunde
Antroposofische geneeskunde mag worden verleend door een arts, die zich specifiek op deze behandelingen en consulten heeft toegelegd. Deze zorg mag ook verleend worden door een door de zorgverzekeraar aangewezen therapeut of arts. Deze zijn te vinden in het overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders.

Vergoeding antroposofische behandelingen en consulten:
 • Ster 1, geen vergoeding
 • Ster 2, tot maximaal € 475 per kalenderjaar  
 • Ster 3, tot maximaal € 700 per kalenderjaar
 • Ster 4, tot maximaal € 700 per kalenderjaar
 • Ster 5, tot maximaal € 700 per kalenderjaar
De vergoeding betreft 80% van de kosten gemaakt voor visites, consulten en behandelingen en volledige vergoeding voor onder antroposofen erkende therapieën. Geneesmiddelen vallen hier niet onder. Deze zijn terug te vinden onder 6.3
 
6.3. Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen
Vergoeding van de kosten van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die worden voorgeschreven door een arts (tot wie de verzekerde in het kader van deze verzekeringsvoorwaarden is gerechtigd zich te wenden) onder voorwaarde dat deze geneesmiddelen worden geleverd door een apotheker of een apotheekhoudend huisarts.
De zorgverzekeraar vergoedt uitsluitend de homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die volgens de Geneesmiddelenwet zijn geregistreerd en antroposofische producten of homeopatische middelen die in de tabel Homeopathie van de Z-index een registratie HA of HM hebben.

Vergoeding Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen:

 • Zorgzaam ster 1 geen vergoeding
 • Zorgzaam ster 2 volledige vergoeding
 • Zorgzaam ster 3 volledige vergoeding
 • Zorgzaam ster 4 volledige vergoeding
 • Zorgzaam ster 5 volledige vergoeding
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent. Bron: de website van deze verzekeraar.
Wij ontvangen niet altijd wijzigingen van uw verzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden.

Contactgegevens
Tav Team MvD - Postbus 445
5600 AK Eindhoven
072 5277677
zorgvragenszvk@unive.nl
www.szvk.nl
Terug naar overzicht