Vind nu een alternatief arts / therapeut in

IZZ


Vergoeding IZZ Zorgverzekeraar alternatieve behandelingen en geneesmiddelen 2013


Vergoeding alternatieve behandelingen en consulten vanuit de aanvullende verzekering:
 • Zorg voor de Zorg geen vergoeding
 • Zorg voor de Zorg + Extra 1 ten hoogste € 200 per kalenderjaar
 • Zorg voor de Zorg + Extra 2 ten hoogste € 200 per kalenderjaar
 • Zorg voor de Zorg + Extra 3 ten hoogste € 500 per kalenderjaar 
Behandelingen en/of consulten
Behandelingen en/of consulten die vallen onder de volgende stromingen:
 • a. acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen;
 • b. antroposofische geneeswijzen;
 • c. homeopathie;
 • d. natuurgeneeswijzen;
 • e. psychosociale zorg.
Wie mag de zorg verlenen
Voor zorg onder omschrijving, punt a tot en met d: een arts met een BIG-registratie (Wet op de individuele beroepen) of een door ons aangewezen zorgaanbieder. Voor zorg onder omschrijving, punt e: een door ons aangewezen zorgaanbieder.

Gaat u naar een zorgaanbieder die niet door ons is aangewezen? Dan vergoeden wij de kosten niet. 
Een alternatieve arts moet een BIG-registratie hebben.

Bijzonderheden
1. Onder alternatieve zorg verstaan wij niet consulten en (groeps) behandelingen voor:
- preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing;
- sociaal (maatschappelijke) dienstverlening;
- werk-, opvoedings- en/of schoolgerelateerde problemen;
- schoonheidsbevordering;
- het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen.
2. Wij vergoeden de kosten niet voor diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek en onderzoek voor het aanvragen van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget.
3. Hebt u klachten aan uw bewegingsapparaat? Kijkt u dan in artikel 29, Alternatieve bewegingstherapie.

Vergoeding homeopathische en antroposofische geneesmiddelen vanuit de aanvullende verzekering:
 • Zorg voor de Zorg geen vergoeding
 • Zorg voor de Zorg + Extra 1   € 100
 • Zorg voor de Zorg + Extra 2   € 100
 • Zorg voor de Zorg + Extra 3   € 300
Alternatieve Geneesmiddelen
Onder alternatieve geneesmiddelen vallen homeopathische en antroposofische middelen die volgens de Geneesmiddelenwet als homeopathische geneesmiddelen worden aangemerkt.

Wie mag de middelen leveren
Deze geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven door uw huisarts, medisch specialist, kaakchirurg, verloskundige of een (BIG-geregistreerd) arts. Deze geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven door uw huisarts, medisch specialist, kaakchirurg, verloskundige of een (BIG-geregistreerd) arts. De geneesmiddelen moeten zijn afgeleverd door de apotheker of de apotheekhoudende huisarts.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent. Bron: de website van deze verzekeraar.
Wij ontvangen niet altijd wijzigingen van uw verzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden.

Contactgegevens
Antwoordnummer 9292
5600 VM Eindhoven
0900-0274 (lokaal tarief)
info@izz.nl
www.izz.nl


De volgende beroepsverenigingen worden erkend door deze zorgverzekeraar:

SBLP - Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgerichte (Psycho)therapieTerug naar overzicht