Vind nu een alternatief arts / therapeut in

De Sleutel tot Zelf-Bevrijding€ 54,00


Bestellen

Omschrijving:
De Sleutel tot Zelf-Bevrijding - Het is geweten dat de psyche en emoties een zeer belangrijke rol spelen bij het ontstaan en de genezing van ziekten.
Dit veelgeprezen naslagwerk ontsproot uit de wijsheid en uitzonderlijke begaafdheden qua psychologisch aanvoelen van Christiane Beerlandt. Het boek beschrijft zeer diepgaand, in een voor iedereen begrijpelijke taal, de psychische, emotionele oorsprong van ongeveer 1300 ziekten (van buikpijn tot griep, van allergieën tot kanker). Het beschrijft ook de symbolische, psychologische betekenis van de verschillende lichaamsdelen en organen (neus, oren, hersenen, lever, darmen, knie, nagels, enz.).
Christiane Beerlandt toont ons hoe het ontstaan, de oorsprong van ziekte zich niet afspeelt op het louter stoffelijk-lichamelijke niveau: de kiem, de werkelijke oorzaak waarom men een bepaalde ziekte ontwikkelt, waarom de ene mens wel en de andere niet vatbaar is voor dit of dat virus, bevindt zich op het psycho-emotionele vlak. Begrijpen we dit goed, dan kunnen we de oorzaak opheffen zodat genezing kan plaatsgrijpen. De auteur zegt niet: "Mens, neem geen geneesmiddelen, neem geen kruiden, enz.", maar wel: "Of je nu geneest met of zonder hulpmiddelen van buitenaf, het is belangrijk
dat je tegelijkertijd aan jezelf werkt om het onderliggende psycho-emotionele probleem op te lossen." Pas dan kan fundamentele genezing plaatsvinden. Op deze manier kan dit boek bovendien helpen bij de totstandkoming van een soort preventieve geneeskunde op individueel vlak. Onder de vele bestaande boeken die handelen over het verband tussen psyche en gezondheid neemt dit werk op wereldvlak een unieke plaats in, niet alleen wegens zijn praktische bruikbaarheid, maar ook en vooral door zijn inhoudelijke waarde, diepgang en oorspronkelijkheid. De warm-menselijke teksten spreken rechtstreeks tot het hart en willen het meest positieve, het levende in een mens, naar boven halen. De merkwaardige ontstaanswijze van dit werk maakt dat het met geen ander te vergelijken is: de auteur keert zich binnenwaarts om spontaan wijsheid te putten uit haar innerlijke Bron.
Geen andere informatie of enig opzoekingswerk, noch observatie liggen aan dit boek ten grondslag. De ervaring heeft geleerd dat lezers vaak verrast zijn door de raakheid en juistheid van de tekst die handelt over hum lichamelijke klacht of ziekte, en dat door dit inzicht en de wil om hieraan te werken onvermoede, zelfgenezende krachten geactiveerd worden.
Ook voor een groot en steeds groeiend aantal artsen, gezondheidswerkers en wetenschappers die verder willen kijken dan het louter rationeel-lichamelijke is dit werk, dat hiermee al aan zijn negende druk toe is en in verschillende talen werd vertaald, een onschatbare informatiebron geworden om hun patiënten te helpen op een dieppsychisch niveau. Hiernaast bevat het boek een eerste deel waarin Christiane Beerlandt ons via haar levensfilosofie waarachtige bouwstenen aanreikt voor een nieuwe wereld waarbinnen de mens zich kan bevrijden van alles wat met fatalisme, emotionele trauma's, depressie, lijden en ziekten, sektevorming, indoctrinaties... te maken heeft. De auteur laat ons kennismaken met een vernieuwende, blije en optimistische levensfilosofie die praktische oplossingen wil bieden op de weg naar steeds meer vreugde, geluk en gezondheid.
Een van de kernpunten hierbij is: "Je kunt van iedereen leren, maar vorm tenslotte toch zelf je eindbesluit. Volg niemand, behalve jezelf.

Vanaf de Achtste Druk van "De Sleutel tot Zelf-Bevrijding " werd Deel I vernieuwd en uitgebreid. In Deel II -werden een 200-tal nieuwe onderwerpen opgenomen : burnout, COPD, tendinitis, gele koorts, muisarm, mond- en klauwzeer, zonnevlechtspanning, ebola, enz. Bepaalde rubrieken zoals hoofdpijn, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, astma, hartziekten, bedwateren, menopauze- en menstruatieproblemen, verslavingen, e.a., werden uitgebreid.

Auteur: Christiane Beerlandt

Over Christiane Beerlandt:
Christiane Beerlandt beschikt over uitzonderlijke begaafdheden qua psychologisch aanvoelen en een grote wijsheid. Daaruit ontsproot haar veelgeprezen naslagwerk “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding”, dat zeer diepgaand en in een voor iedereen begrijpelijke taal de psychische, emotionele oorsprong van ongeveer 1100 ziekten (van buikpijn tot griep, van allergieën tot kanker) beschrijft, evenals de symbolische, psychologische betekenis van de verschillende lichaamsdelen en organen (neus, oren, hersenen, lever, darmen, knie, nagels, enz.). Ook veel artsen werken met dit boek. Ze geeft lezingen in binnen- en buitenland.
Zij is o.a. bekend van het NCRV-televisieprogramma De Stoel.

ISBN/Bestelnummer: 9789075849325

Website van De Sleutel tot Zelf-Bevrijding