Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Steeds meer mensen in westerse landen maken gebruik van alternatieve geneeswijzen als onderdeel van hun medische zorg. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt jaarlijks 15% van de Nederlandse bevolking gebruik van alternatieve geneeswijzen. 

Dat zijn 2,3 miljoen mensen per jaar, met in totaal 14 miljoen patiëntencontacten. 

Ter vergelijking: het totale aantal contacten tussen huisarts en patiënt bedraagt per jaar circa 70 miljoen (CBS 2003). 
Tot de aandoeningen waarvoor mensen het vaakst een beroep op alternatieve geneeswijzen doen, behoren vooral chronische aandoeningen waarvoor men al meerdere specialismen heeft geconsulteerd. Dit betreft voornamelijk aandoeningen van het bewegingsapparaat (rugklachten, reumatoïde artritis), chronische pijnklachten (migraine, neuralgieën) en chronische vermoeidheidsklachten (fibromyalgie, CVS). Dit zijn de cijfers uit een onderzoek in 2003 gehouden in Nederland.

(bron: De Merck Manual, tekst: drs. P.A. van Dijk, huisarts)