Vind nu een alternatief arts / therapeut in

 Algemene Voorwaarden

 1. Overeenkomst Middels het invullen van het registratieformulier of het mondeling akkorderen van de aanbieding om u te presenteren op www.alternatievegeneeswijzen-overzicht.nl, hier na te noemen, de website, gaat u een overeenkomst aan met de ontwikkelaar van de website, VariaInternet te Meppel.

 2. Geen herroepingsrecht. Deze overeenkomst valt onder het ondernemersrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst strikt persoonlijk van aard is en/of maatwerk betreft welke uitsluitend uw praktijk of dienstaanbod betreft.
  U heeft zelf de mogelijkheid om kosteloos wijzigingen aan te brengen. Met uitzondering van extra provincie(s) en categorieën. 

 3. Betalingsverplichting. Na mondelinge goedkeuring óf het invullen van de velden op het registratieformulier, wordt er ruimte gereserveerd, uw account geactiveerd en worden de zoekmachines op de hoogte gebracht dat de website een nieuwe interne pagina heeft. Toekenning van uw gebruikersnaam en wachtwoord is een handmatig proces dat bij telefonische overeenkomst van toepassing is, daarom zien wij uw goedkeuring als start van deze overeenkomst. Er vinden immers direct werkzaamheden voor u plaats en neemt u de betalingsverplichting op zich om binnen de gestelde wettelijke termijn van 14 dagen na factuurdatum de factuur te voldoen.
   
 4. Extra opties en correctie. U kunt na registratie en het vullen van uw account nog wijzigingen aanbrengen. Dit kan onbeperkt. Let op: een extra provincie of meerdere disciplines toevoegen dan de standaardpresentatie (1 provincie en 2 disciplines) is tegen meerprijs mogelijk. Zie 'Mogelijkheden' op de Registratiepagina voor de tarieven. Deze extra componenten worden op uw factuur gespecificeerd. Mocht dit later gebeuren dan is hierop een correctiefactor van toepassing, dwz het aantal dagen nadat u de standaardpresentatie heeft gemaakt en uw wijziging heeft doorgevoerd, wordt in mindering gebracht op de factuur, waardoor na 1 jaar, bij eventuele verlenging, de facturen synchroon lopen met uw presentatie.
   
 5. Overeenkomst voor onbepaalde duur en opzeggen. De overeenkomst wordt voor onbepaalde duur aangegaan. Wij kennen geen moeilijke procedure om de overeenkomst te beeindigen. U kunt simpelweg een mail sturen via het contactformulier met het verzoek om met ingang van het einde van de huidige overeenkomstperiode uw presentatie te deactiveren. Let op! Als de overeenkomst start op bijvoorbeeld 15 mei dient u op te zeggen vóór 15 mei het jaar daarop. Daarna zal u een nieuwe factuur ontvangen. Als de factuur is verzonden is de nieuwe overeenkomstperiode van toepassing. Hierop wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen van afgeweken. Dit ter beoordeling van VariaInternet. Opzeggen met een betalingsachterstand is niet mogelijk.
   
 6. Factuur. U ontvangt een factuur op naam op het opgegeven adres. Bij niet tijdige betaling wordt er na 30 dagen een (email)herinnering verzonden. Na de laatste herinnering wordt de factuur uit handen gegeven aan GGN Tijhuis & Partners te Meppel. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de debiteur. Vanaf de laatste herinnering tot het moment waarop de betaling is ontvangen zal de presentatie niet zichtbaar zijn. 
   
 7. Webshop - Bij aankoop van artikelen uit de webshop is de betalingstermijn 14 dagen. U ontvangt een factuur op naam op het opgegeven adres bij het bestelde artikel of in de verpakking bij meerdere artikelen. Bij niet tijdige betaling worden er administratiekosten en rente in rekening gebracht. Na de 2e herinnering wordt de factuur uit handen gegeven aan GGN Tijhuis & Partners te Meppel. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de debiteur. Gezien de hygienische aard van onze produkten is terugzenden niet mogelijk. Het herroepingsrecht is hier niet van toepassing
   
 8. Vrijwaring copyright. Alle geplaatste teksten en afbeeldingen, logo's of beeldmerken zijn onder verantwoording van de accounthouder. Denk hierbij aan teksten en afbeeldingen, niet van u zelf afkomstig. De website is niet aansprakelijk voor het schenden van auteursrecht of copyright op afbeeldingen, artikelen en teksten die door accounthouders geplaatst zijn. Als teksten, afbeeldingen en artikelen door ons, na uw toestemming, zijn overgenomen, beschouwen wij deze als rechtenvrij en leggen de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de afkomstige website. De inhoud van externe pagina's en websites waar wij naar kunnen verwijzen valt buiten onze invloed en verantwoordelijkheid.
   
 9. Terughoudendheid. De accounthouder zal geen kwetsende, beledigende, provocerende of discriminerende teksten plaatsen. Dit geldt ook voor uitspraken lijkende op garanties in het behandelproces. Wij verwachten van de accounthouder een terughoudendheid op de website, in het doen van beloften, geven van garanties of het scheppen van hoop ten aanzien van personen met een letale, erfelijke of ongeneeslijke aandoening, ongeacht eerder behaalde resultaten. Dit ter beoordeling van VariaInternet.

 10. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe regeling van kracht inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wij begrijpen het doel van deze regeling, maar we begrijpen ook dat als wij uw gegevens niet tonen, dat diegene die naar u of uw praktijk zoekt niet verder zal komen. Met de akkoordverklaring van onze Algemene Voorwaarden gaat u ook akkoord dat wij uw (praktijk)gegevens tonen. U kiest er zelf voor om bepaalde gegevens niet te tonen. U kunt hierbij denken aan geen adresgegevens in beeld, maar uw email en mobiele nummer bijvoorbeeld wel. Als u reageert in onze blog onder uw eigen naam gaat u ook akkoord met de automatische publicatie van uw reactie met de opgegeven naam. 

 11. Opheffen account. De websitebeheerder en/of ontwikkelaar kunnen een account weigeren of sluiten. Hier hoeft geen uitvoerige correspondentie aan vooraf te gaan.
         (laatste wijziging: 25 mei 2018)Klik hier om deze pagina af te drukken