Vind nu een alternatief arts / therapeut in
verliefd stelAntioxidanten verhogen vruchtbaarheid man

Suppletie met antioxidanten verhoogt de kans op een zwangerschap bij koppels waarvan de man minder vruchtbaar is.
In de review werden de resultaten van 34 studies geanalyseerd met een totaal van bijna 3000 koppels waarvan de man minder vruchtbaar was. Het effect van suppletie met antioxidanten werd afgeleid aan de hand van het aantal levendgeborenen en het aantal zwangerschappen. De studies werden door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar beoordeeld.
In 3 studies werd melding gemaakt van levendgeborenen. Bij mannen die antioxidanten gebruikten was de kans hierop bijna 5 maal groter in vergelijking met mannen die geen antioxidanten gebruikten. In 15 studies met een totaal van 964 koppels werd melding gemaakt van 96 zwangerschappen. Ook hier leidde suppletie met antioxidanten tot een significant grotere kans (4 keer groter) op een zwangerschap. Er werden geen bijwerkingen gemeld.
Vermoed wordt dat in 30% tot 80% van de gevallen van verminderde vruchtbaarheid bij mannen sprake is van oxidatieve stress. Uit de review blijkt dat toediening van antioxidanten de kans op zwangerschap en geboortes significant verhoogt.


Bron: Showell MG, Brown J, [..], Hart RJ. Antioxidants for male subfertility. Cochrane Database Syst Rev 2011; 1:CD007411
Foto: VU Amsterdam -