Vind nu een alternatief arts / therapeut in

NVGN - Nederlandse Vereniging voor Geestelijke en Natuurgeneeswijzen


Contactgegevens
Secretariaat NVGN
Postbus 53282
1007 RG Amsterdam
0182 383854 / 06 51605150 (ma-vr 09:00-12:00)
info@nvgn.nl
www.nvgn.nl


Omschrijving:
NVGN Visie en Missie
De NVGN visie en missie functioneren als leidraad voor alle activiteiten die door het bestuur, binnen de commissies en door de leden worden uitgevoerd.

NVGN visie
De identiteit van een vereniging wordt bepaald door de uitgangspunten zoals vastgeld in de statuten en bijbehorende documenten. De NVGN heeft zich sinds haar oprichting in 1966 geprofileerd en blijft zich profileren zich als een beroepsvereniging van Geestelijk Genezers en magnetiseurs werkend met de overtuiging dat genezing plaats vindt vanuit de Goddelijke bron. De cliënt wordt hierbij gezien als het onderdeel van deze goddelijke bron en holistisch benaderd.

De NVGN is een beroepsvereniging. Dit betekent dat de gestelde doelstellingen en activiteiten beantwoorden aan verdere uitwerking van het beroep Geestelijk Genezer / Paranormaal Therapeut zoals formeel is vastgelegd in het beroepsprofiel.

Het beroepsprofiel laat zien op welke punten we als beroepsgroep (discipline) herkenbaar zijn t.o.v. andere therapieën en geneeswijzen.

De hedendaagse algemeen geldende kwaliteitseisen en criteria binnen de gezondheidszorg en de richtlijnen vanuit de Wet BIG zijn door de NVGN opgenomen in de normdocumenten en in de afgelopen jaren volledig geïmplementeerd. De NVGN heeft hiermee haar voortrekkersrol vanuit de Geestelijke opdracht weer op zich genomen, zodat wij als beroepsgroep volwaardig kunnen functioneren in de hedendaagse gezondheidszorg en kunnen werken aan nadere (h)erkenning.

De algemene ontwikkelingen en eisen in de gezondheidszorg zijn voor de NVGN en de bij haar aangesloten leden geenszins een beperking om de spirituele benadering en werkwijze magnetiseren in de dagelijkse praktijk ten uitvoer te brengen. Juist een transparante manier van werken zonder daarbij onze identiteit en behandelwijze te laten beïnvloeden geeft duidelijkheid over en herkenbaar aan ons werk als geestelijk genezer / magnetiseur.

NVGN missie
De NVGN is een toonaangevende beroepsvereniging van Paranormaal Therapeuten / Geestelijk Genezers allen werkend vanuit de Goddelijke Bron met overdracht middels magnetiseren.

Zij staat voor continue ontwikkeling van het beroep, de kwaliteit van haar beoefenaars en duidelijkheid voor cliënten. Ons hoogste streven is om te werken vanuit een open structuur met maximale ruimte voor uitwisseling van inzichten en ervaringen tussen alle betrokkenen. Dit komt tot uitdrukking in transparantie van het bestuur over beslissingen en activiteiten richting leden en organisaties en in duidelijkheid over hun werkwijze door de leden tegenover zowel de beroepsorganisatie als tegenover hun cliënten.

Deze beroepsvereniging is erkend door de volgende zorgverzekeraars:

AgisAzivoBesured
 
De GoudseFBTOMenzis
 
OZF AchmeaPMA ZorgverzekeringTake Care Now!

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er kunnen voorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld: alleen na doorverwijzing huisarts.Terug naar overzicht