Vind nu een alternatief arts / therapeut in

big registerBIG-geregistreerd, wat is dat eigenlijk?


Het BIG-register verleent duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. 
Het BIG-register komt voort uit de Wet BIG. 
(Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg)

Het BIG-register is er voor de volgende beroepen: 

 • apotheker
 • arts
 • fysiotherapeut
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • psychotherapeut
 • tandarts
 • verloskundige
 • verpleegkundige


Openbaar
Iedereen kan in het BIG-register zien of een zorgverlener bevoegd is om zijn/haar beroep uit te oefenen. Denk hierbij aan werkgevers, maar ook aan zorgconsumenten. Wie een zorgverlener zoekt in het BIG-register, krijgt alleen die gegevens te zien die met het uitoefenen van je beroep te maken hebben, zoals:

 • naam
 • beroep
 • BIG-nummer
 • specialisme
 • clausules
 • bevoegheidsbeperkingen

Het BIG-register

Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 400.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen.


(bron: www.bigregister.nl)