Vind nu een alternatief arts / therapeut in
Facebook heeft een afbeelding verwijderd uit het profiel van Rebecca Gomperts, arts en oprichter van Women on Waves. Het gaat om een plaatje van een tekst over het opwekken van een abortus met het medicijn misoprostol.

zelfhulp abortusDat meldt de Wereldomroep in een bericht op zijn website. Gomperts spreekt in het bericht over censuur door Facebook. De verwijderactie van Facebook zou in strijd zijn met artikel 19 van de Universele Verklaring van de Mensenrechten, met het recht op informatie en met de Europese Conventie van Mensenrechten. Dit zou volgens een advocaat echter niet opgaan voor organisaties als Facebook, omdat de klassieke grondrechten met name zijn gericht op overheidsinmenging. Daarnaast mag Facebook zelf reglementen opstellen en kan niet worden gedwongen denkbeelden te verspreiden waar het bedrijf niet achter staat.

Inmiddels heeft Gomperts een excuusmail ontvangen van Facebook. De afbeelding is niet in strijd met de reglementen van Facebook en zou bij vergissing zijn verwijderd.

Tekst: Simone Paauw 
Bron: Wereldomroep en Facebookprofiel Rebecca Gomperts

Het Alternatieve Geneeswijzen overzicht is niet voor of tegen abortus. Dat is aan de situatie en de mensen die het betreft. Wij zijn wel tegen alle acties die de vrijheid van meningsuiting beperken of bedrijven die gewapend met juristen de kleine man/vrouw aanpakken. Naar onze mening is er in dit geval sprake van ja zeggen en nee doen. Facebook heeft excuses aangeboden en daarmee toegegeven dat er iets is gebeurd wat eigenlijk niet kan. 

Hier het excuus:
Dear Dr. Gomperts,

I wanted to take a moment to reach out to you in regards to the warning that you received from Facebook on Thursday. The photo that was removed from your profile is not in violation of our Statement of Rights and Responsibilities, and appears to have been removed in error. We do apologize for the removal of this content and the subsequent warning that you received.
Our policies are enforced by a team of reviewers in several offices across the globe. This team looks at hundreds of thousands of reports every week, and as you might expect, occasionally, we make a mistake and remove a piece of content we shouldn’t have. When this happens, we work quickly to address it by apologizing to the people affected and making any necessary changes to our systems and processes. I can assure you that this matter is being looked at carefully by our review team at this time. There should be no issue should you choose to re-post the photo in question. We’ve also removed this warning from your account, so that it does not affect your profile in the future.

If you have any questions about the circumstances of this matter, please do not hesitate to let me know. We apologize for the inconvenience and appreciate your understanding. Best wishes to you in the new year.

Sincerely,
(naam mederwerker Facebook opzettelijk buiten beeld gelaten)

Inmiddels is de betreffende afbeelding weer gewoon te zien op het FB-profiel van Dr. Rebecca Gomperts.