Vind nu een alternatief arts / therapeut in

Alexandertechniek


Alexandertechniek is een praktische en effectieve methode, waarbij we ons bewust worden van onnodige spierspanning en ongewenste houdings- en bewegingspatronen. De Alexandertechniek richt zich op het verbeteren van afwijkende spiertonus (spierspanning), verbeteren van de totale coördinatie, balans en vrije beweging. 

frederick matthias alexanderDe Alexandertechniek is ontwikkeld door Frederick Matthias Alexander (1869-1955) en wordt al meer dan honderd jaar onderwezen. In Nederland is de Alexandertechniek vooral bekend bij mensen met RSI gerelateerde klachten en bij musici, acteurs en dansers (blessure preventie en behandeling). 
De techniek is sterk in opkomst en heeft in Engeland en de Verenigde Staten een vaste plaats verworven in de complementaire en preventieve gezondheidszorg. 
In Nederland zijn er diverse medisch centra waar Alexandertechniek succesvol wordt ingezet, zoals bij de Stichting Gezondheidszorg voor Musici. www.muziekenzorg.nl Dit centrum is er speciaal voor dansers en musici.alexandertechniekDe cliënt leert om zijn gewoontepatronen te herkennen, deze te stoppen en om efficiënter en effectiever gebruik te maken van zich zelf. Hij leert te voorkomen om automatisch volgens zijn gewoonte te reageren op de vele prikkels in het dagelijkse leven. Dit geeft hem meer rust waardoor hij ook gemakkelijker met stress zou kunnen omgaan. 
De techniek richt zich onder andere op een goede relatie tussen nek, hoofd en rug, die van grote invloed is op de coördinatie van het lichaam. Onbewust opgebouwde en tot gewoonte geworden spanningspatronen kunnen de werking van deze relatie verstoren. De Alexandertechniek zet een bewustwordingsproces in gang, waarbij we terugkeren naar een vrijer en weer organisch functioneren.alexandertechniekAlexandertechniek wordt gevolgd door mensen die hun prestaties en vaardigheden willen verbeteren, stress verminderen, werken aan persoonlijke groei; de techniek werkt gunstig bij onder andere chronische rugklachten, nek- en schouderklachten, klachten aan het bewegingsapparaat, verminderen van stress, herstel van blessure of ziekte, lichaamshoudingproblemen, RSI (Repetitive Strain Injury), chronische pijn, fibromyalgie, zwangerschap, beoefening van sport, toneel, muziek en dans.

Uit een wetenschappelijk onderzoek dat is gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift British Medical Journal (BMJ 2008;337:438-441) is gebleken dat lessen in de Alexander Techniek een duidelijk positief effect hebben bij chronische rugklachten, dat ook op lange termijn nog aantoonbaar is. Link naar artikel

De Alexandertechniek kan ons helpen om efficiënter gebruik te leren maken van onze natuurlijke balans en coõrdinatie door inzet van ons bewuste denken.

Ons lichaam beschikt over een zeer verfijnd en complex reflexmechanisme dat zorgt voor een moeiteloze balans en coördinatie, zolang we het tenminste niet hinderen in zijn subtiele werking. Ondoelmatige en meestal onbewuste spanningspatronen verhinderen een optimale werking van dit balansmechanisme.

alexandertechniekEen vrije balans tussen hoofd, nek en rug speelt hierin een sleutelrol en is van invloed op de effectiviteit van ons algehele functioneren. Deze balans kunnen we echter niet herstellen door simpelweg een andere zogenaamd "betere" houding aan te nemen. Op die manier zullen slechts nieuwe spanningspatronen ontstaan en zal de situatie er niet echt op vooruit gaan. We zullen op een wezenlijk andere manier tegen onszelf en de manier waarop we met onszelf omgaan aan moeten kijken om werkelijke verandering mogelijk te maken.

De principes van de Alexandertechniek zetten een proces van verandering in.

Met behulp van ons bewustzijn kunnen we leren om de belemmerende gewoonte- en reactiepatronen op te sporen en te verbreken. Het onderliggende balans- en coördinatie-mechanisme kan dan weer efficiënter gaan werken met alle positieve gevolgen van dien.

(bron: www.nevlat.nl Beroepsvereniging Alexandertechniek - NeVLAT)

Aanvullende informatie:


NeVLAT - Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander TechniekDe Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek

In 1996 werd de Nederlandse Vereniging van Leraren in de Alexander Techniek (NeVLAT) opgericht. De NeVLAT functioneert in een samenwerkingsverband met vijftien nationale zusterorganisaties uit vijftien verschillende landen. De NeVLAT heeft momenteel ca. 70 leden.

De NeVLAT is een beroepsvereniging in ontwikkeling en draagt zorgt voor de regulering van het beroep van leraar in de Alexandertechniek in Nederland. De statuten van de vereniging zijn opvraagbaar.

De NeVLAT hecht groot belang aan hoge kwaliteitsnormen in het Alexandertechniekwerk.

De NeVLAT werkt aan het bekend worden van de Alexandertechniek.

De NeVLAT brengt de 'NeVLAT Lijst van Leraren' uit met door haar erkende gecertifieerde leraren in de Alexandertechniek die huidig lid zijn van de NeVLAT. Aan de leraren op deze lijst worden onder meer de volgende eisen gesteld:
  • Zij dienen een mede door de zusterorganisaties erkende dagopleiding te hebben gevolgd. De opleiding tot leraar in de Alexandertechniek duurt drie jaar en bestaat uit tenminste 1600 uren dagonderwijs. Er zijn internationale afspraken wat betreft verdere eisen. Een en ander is terug te vinden in de statuten van de NeVLAT.
  • Zij dienen zich te houden aan de door de NeVLAT ontwikkelde Gedragscode voor leraren in de Alexandertechniek. Deze Gedragscode is op te vragen bij de NeVLAT.
  • De NeVLAT stimuleert haar leden om zich te blijven ontwikkelen in hun deskundigheid en om de ontwikkelingen in het beroepsveld bij te houden.
  • De NeVLAT werkt aan verdere ontwikkeling van haar Kwaliteitsbeleid.
Eventuele klachten of vragen over leraren in de Alexandertechniek die op de NeVLAT Lijst van Leraren voorkomen, kunnen bij het bestuur worden ingediend en worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld.