Vind nu een alternatief arts / therapeut in
Op 3 januari heeft het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag een online-zelftest geplaatst op de website www.gezondheidsrisicotest.nl.
Het betreft hier 2 algemene gezondheidstesten die ondermeer testen op het risico van hart- en vaatziekten, diabetes type 2, nierschade en andere vaataandoeningen en wat een verandering van uw leefgewoontes voor u kan betekenen.

De eerste test is gratis en de tweede, u raadt het al, is een betaalde versie welke dieper op de stof ingaat, een looptijd van 1 jaar heeft en een tarief van € 19,95 kent. Waar de meerwaarde vandaan komt is mij op de website niet duidelijk geworden. Hier zeg ik dus niet dat er géén meerwaarde is. Die zal er ongetwijfeld zijn, aangezien er 5 jaar aan deze test is gewerkt en hierdoor inzicht ontstaat over enige aanleg/vatbaarheid voor de 28 meest voorkomende aandoeningen.

In reactie op de lancering van deze site zijn er wat negatieve geluiden waargenomen uit de hoek van de huisartsen. Op 3 januari reageerde het Nederlands Huisartsen Genootschap op de lancering. 
Zij wilde betere aansluiting op een test die zij zelf in april van 2011 gaan publiceren. 
Beetje ongekeerde wereld lijkt mij. 

Op 26 maart 2011 berichtte de Telegraaf het volgende.

Online zelftesten hebben tot nu toe (gemeten over een periode van 3 jaar) niet geleidt tot middeleeuwse praktijken met patiënten welke veel te lang bleven doorlopen met een computer-uitdraai en verwaarloosde aandoening. Ook heeft het niet tot doom-scenario's en hypogondrische toestanden geleidt met mensen die bang waren gemaakt door slechte Internet-testen waardoor gezonde personen zich ziek gingen voelen.

Wat het wél opleverde is het volgende:
  • 30% van de deelnemers heeft zijn lifestyle aangepast als gevolg van inzicht in hun actulele leefgewoonten
  • 20% is op regelmatige basis (meer) gaan sporten
  • 15% is gestopt met roken
Zie hier de winst van goed geïnformeerde mensen....