Vind nu een alternatief arts / therapeut in
- Ingezonden brief -

Per 1 juli mag niet langer op verpakkingen en in bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen vermeld staan waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Een drastische maatregel van demissionair minister Schippers, want zonder deze informatie wordt het de consument onmogelijk gemaakt om een geschikt product te kiezen.
Homeopathische geneesmiddelen zijn populair in Nederland. Er worden jaarlijks 4,5 miljoen verpakkingen van verkocht. In driekwart van de huishoudens is een homeopathisch geneesmiddel aanwezig.

Nederlanders staan niet alleen in het gebruik van homeopathische middelen. Uit een onderzoek van ECHAMP (de Europese Coalitie voor Homeopathische en Antroposofische Geneesmiddelen) d.d. november 2010 blijkt dat meer dan 100 miljoen Europeanen homeopathische en antroposofische geneesmiddelen gebruiken. Dat is 29% van de totale Europese bevolking! Tussen de 25 en 40% van de Europese zorgprofessionals schrijft weleens homeopathie voor. De verkoop van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen in Europa groeit jaarlijks gemiddeld met 5%.

Niet alleen “gewone mensen” hebben ervaren dat complementaire geneeswijzen helpen. Het is ook doorgedrongen bij de zorgverzekeraars. Zij bieden complementaire geneeswijzen niet alleen aan in hun polis omdat er vraag naar is. Nee, zij hebben de effectiviteit erkend.
Bij een grootschalig onderzoek in 2010 onder 200.000 verzekerden bij de Haagse zorgverzekeraar Avizo bleek bijvoorbeeld dat patiënten van huisartsen die ook alternatieve geneeswijzen aanbieden, waaronder homeopathie, minder medicijnen gebruiken en minder vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat dit leidt tot een kostenbesparing van jaarlijks 15%. Bovendien hebben homeopathische geneesmiddelen geen schadelijke neveneffecten dit in tegenstelling tot veel reguliere medicatie. Verkeerd gebruik van reguliere medicatie kost jaarlijks zo’n 85 miljoen euro.

In meerdere wetenschappelijke onderzoeken is de werkzaamheid van homeopathie aangetoond. Dat we niet exact weten hoe een homeopathisch middel werkt, doet niets af aan de effectiviteit ervan. Het zegt eerder iets over de stand van de wetenschap op dit moment. Tot voor kort dachten we immers nog dat er niets sneller kon zijn dan het licht…

Op Europees niveau is de werking van homeopathie ook niet onopgemerkt gebleven. Reeds langer bestaat er een Europese richtlijn waarin een duidelijke voorkeur wordt uitgesproken voor het gebruik van homeopathie in de biologische veeteelt. Op 30 augustus 2011 heeft het Europees Parlement ingestemd met een investering van 2 miljoen euro in een onderzoek naar het gebruik van homeopathie en fytotherapie in de veehouderij als alternatief voor antibiotica.

We kunnen ons dus zo langzamerhand afvragen: wat is er in Nederland aan de hand? Waarom wordt de Nederlandse bevolking geschoffeerd door de keuzevrijheid op het gebied van zelfzorgmiddelen zo drastisch te beperken? Wanneer zal in de Nederlandse politiek eindelijk het besef doordringen dat een gezonde balans tussen complementaire en reguliere geneeskunde niet alleen een verrijking van de gezondheidszorg is, maar dat het bovendien zal leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing.

Marieke Terpstra en Lilian Peters
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten