Vind nu een alternatief arts / therapeut in
volumenormen leveren langere aanrijtijden op met onnodige sterfte als gevolgDe nieuwe volumenormen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) zullen leiden tot een toename van de vermijdbare mortaliteit bij spoedgevallen. Chirurgen uit het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem waarschuwen daarvoor in een artikel in Medisch Contact. 

Op 12 september presenteerde de NVvH nieuwe kwaliteitsnormen voor diverse chirurgische ingrepen. Die omvatten onder andere volumecriteria voor diverse planbare ingrepen met als uitgangspunt dat het resultaat van een ingreep beter wordt naarmate een chirurg die vaker uitvoert. ‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft echter nu met de volumenorm voor longresecties en aneurysmachirurgie (20 per jaar per ziekenhuis), indirect kwaliteitseisen voor acute chirurgische zorg geformuleerd’, zo schrijven de chirurgen Jan Seegers en Ton van Engelenburg,.

De verwachting is dat hoogcomplexe, laagvolume chirurgische behandelingen worden herverdeeld en geconcentreerd in een kleiner aantal ziekenhuizen. De auteurs voorzien een keur aan ethische dilemma’s. Wat als een patiënt met een geruptureerd aneurysma overlijdt tijdens het transport naar een centrum dat aan de normen voldoet? Wat als een patiënt in shock geraakt door een heftig bloedende linkerlong, die niet langer verwijderd mag worden in zijn ziekenhuis omdat het niet aan de volumenorm voldoet? Moet de patiënt dan alsnog direct geopereerd worden of moet hij worden vervoerd naar een ander centrum? Kan de ziektekostenverzekeraar weigeren de kosten van de zorg te vergoeden in het geval wordt besloten tot spoedoperatie in een centrum dat niet langer gecertificeerd is?

Nog afgezien van deze ethische vraagstukken zal hoe dan ook de vermijdbare mortaliteit toenemen, aldus Seegers en Van Engelenburg. Meer ambulances zullen verder moeten rijden en zo neemt de doctor’s delay toe. De adequate chirurgische zorg komt volgens hen in gevaar.

De auteurs pleiten voor handzame richtlijnen om zowel medisch-ethisch als juridisch correct te handelen in dergelijke situaties. De inspectie zal de gepresenteerde normen met ingang van 2012 gaan handhaven.

Tekst: Sarah Sloot
28 sept 2011 gepubliceerd
op Medisch Contact